Zabawa i nauka

ORGANIZACJA DNIA

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszych sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrzu.

Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej liczby zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe, konstrukcyjne i integracyjne

8:00 - 8:30

Czynności higieniczne przed śniadaniem

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 10:00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN

10:00 - 11:00

Gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze

11:00 - 11:30

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

11:30 - 12:00

Obiad (I danie)

12:00 - 12:30

Czytanie bajek w ramach akcji „Całą Polska Czyta Dzieciom”

12:30 - 13:30

Zajęcia wyciszające, słuchanie bajek i piosenek relaksacyjnych, drzemka lub odpoczynek

13:30 - 14:00

Obiad (II danie)

14:00 - 15:15

Zabawy tematyczne, grupowe i indywidualne

15:15 - 15:30

Podwieczorek

15:30 - ...

Dalsza część zabaw, rozchodzenie się dzieci do domu

Kontakt indywidualny z rodzicami

Cennik

Najważniejszym zadaniem w codziennej pracy z małym dzieckiem są przede wszystkim wychowanie opieka oraz zapewnienie spokojnego i bezpiecznego rozwoju.

W naszym przedszkolu dzieci odkrywają świat jako miejsce wielu możliwości i zabaw poprzez udział w:

  • różnorodnych formach zajęć edukacyjnych,
  • codziennej nauce języka angielskiego,
  • wycieczka krajoznawczych, spotykanie z ciekawymi ludźmi,
  • warsztatach kulinarnych,
  • zajęciach integracyjnych,
  • zajęciach dodatkowych (gimnastyka, zabawy plastyka, zabawy taneczne, eksperymenty, zabawy badawczo-konstrukcyjne).